អង្គភាពចំណុះ

រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អគ្គាធិការដ្ឋាន
ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្ដម សួន រស្មីអគ្គាធិការ
លោក គឹម ឌីណាអគ្គាធិការរង
លោក ភួង ពិទូអគ្គាធិការរង
លោក ហែង ឌីអគ្គាធិការរង
លោក ទី រ៉ាណាតអគ្គាធិការរង
លោក គង់ មុនីសុវិរៈអគ្គាធិការរង
លោក មាស ងួនឃៀងអគ្គាធិការរង
លោក ស៊ូម សារឿនអគ្គាធិការរង
លោក ហែន សារិទ្ធអគ្គាធិការរង
លោក លាវ វិរោចនៈអគ្គាធិការរង
លោកស្រី យូ សុផលអធិការ
លោក អ៊ាម គីមស្រ៊ុនអធិការ
លោក ឃឹម ប៊ុនលីនអធិការ
លោក ឆឹង វាសនាអធិការ
លោក ធូ ចាន់ពៅអធិការ
លោក កែវ អាទិត្យកិត្យាអធិការ
លោក គីម វិស្សុតអធិការ
លោក អ៊ិត ពៅអធិការ
លោក ពៅ រតនាអធិការ
លោកស្រី ជួន ច័ន្ទវុឌ្ឍានីអធិការ
លោកស្រី ហ៊ុយ ដាលីនអធិការ
លោកស្រី រី សុគុណ្ណាអធិការ
លោក រឿង សោភ័ណរិទ្ធអធិការ
លោក ម៉ុត សារៈប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
លោក ហ៊ឹម ថុងលីមប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ
លោក ចិន សុវណ្ណរិទ្ធិប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិ
លោក ឆាយ សំអូនប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទមុខងារសាធារណៈ