អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវវត្តអង្គតាម៉ិញ​ ភូមិគោកចំបក់ សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥-១៧-៨៩៨២៥៨

អុីម៉ែល៖ admin@mcs.gov.kh

គេហទំព័រ៖ www.mcs.gov.kh

ក្រុមគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ៖ webmaster@mcs.gov.kh

បណ្តាញសង្គមផ្លូវការ៖ Facebook Page | Youtube Channel

  ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា

  ឯកឧត្តម ឈឿន ប៊ុណ្ណារ័ត្ន

  លោកជំទាវ តឹក លក្ខិណា

  ឯកឧត្តម ហួត ស៊ីនាដ

  ឯកឧត្តម ស​ សាម៉ីឌី

  ឯកឧត្តម វន សុវណ្ណារី