អង្គភាពចំណុះ

រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ
ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម សយ រតនៈអគ្គនាយក
លោក ហួត ហេងអគ្គនាយករង
លោកស្រី តែ សំណាងអគ្គនាយករង
លោក សាអាត វឌ្ឍនាអគ្គនាយករង
លោក ដួង ដារាអគ្គនាយករង
លោក សួស សុវណ្ណារិទ្ធអគ្គនាយករង
លោក គឹមសួគ៌ តេតង់អគ្គនាយករង
លោកស្រី ថោ សេដ្ឋចាន់លីដាអគ្គនាយករង
លោក សរ បូរ៉ាអគ្គនាយករង
លោក ម៉េង ម៉ង់ទិតប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងសរុប
លោក សូលី វណ្ណប៉ុកប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
លោក ចាន់ វណ្ណាប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់
លោក សុខ វឌ្ឍនៈប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងស្ថិតិ
លោក ម៉ៅ គឹមថេងប្រធានមន្ទីរ រាជធានី ភ្នំពេញ
លោក នួន សុខុមប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត សៀមរាប
លោក ញឹម រដ្ឋាប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់
លោក ងួន យូរប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត បាត់ដំបង
លោក សៀង សារិតប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ព្រះវិហារ
លោក នៅ ចំរើនប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
លោក អ៊ុក ឧត្តមប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ
លោក ប៉ិច ជីនប្រធានមន្ទីរ ខេត្តស្ទឹងត្រែង
លោក ក្រឹម ម៉ារ៉ាឌីប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ក្រចេះ
លោក ខេន ផល្លីប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង
លោក ថៃ ពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កំពង់ចាម
លោក កើត រ័ត្នប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កំពង់ធំ
លោក សុខ វណ្ណប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ត្បូងឃុំ
លោក វ៉ាន់ សោភាប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត រតនះគិរី
លោក ពុច សូរិយាប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី
លោក ញ៉ែម សុខដាប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ព្រៃវែង
លោក គង់ ចាន់ថនប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ស្វាយរៀង
លោក ទ្បុង ពុទ្ធីប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កោះកុង
លោក នាក់ ណាងប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ប៉ៃលិន
លោក លាង ច័ន្ទរង្សីប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កណ្តាល
លោកស្រី ណុប សុបានប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ
លោក លី សារឹមប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កែប
លោក អុប ប៊ុនណាងប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត កំពត
លោក ណុប អូប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត ព្រះសីហនុ
លោក ទេព វណ្ណហេងប្រធានមន្ទីរ ខេត្ត តាកែវ