ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានដឹកនាំប្រជុំពិនិត្យសម្រេច និងបើកវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល


រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមនាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ឯកឧត្តម លោកស្រី អស់លោកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល មន្រ្តីជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានដឹកនាំប្រជុំពិនិត្យសម្រេច និងបើកវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១