ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតរាបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតរាបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល។

លិខិតលេខ៖ ១៩៦២ នស.រកម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 5 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1120 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១