ច្បាប់ ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ។

លិខិតលេខ៖ ០១៧ នស.រកម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 5 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1325 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១