អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការឋានន្តរស័ក្តិនិងតម្លើងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB