ពិធីបិទ សិក្ខាសាលាស្តីពីការកែលម្អគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈរាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពីការកែលម្អគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងតំណាងដៃគូរអភិវឌ្ឍ ចំនួនប្រមាណជាង ១៥០នាក់ ។


ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារៈ សិក្ខាសាលា ស្តីពី​ការកែលម្អគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
ចុចទីនេះដើម្បីមើលបណ្ណាល័យរូបភាព