ពិធីបើកសន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


រាជ​ធា​នី​ភ្នំពេញ៖ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​សាលា​ភូ​មិន្ទ​រដ្ឋ​បាល​ មាន​​ប្រារព្ធ​ពិធី​បើក​សន្និ​បាត លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ពីរ​ឆ្នាំ​កន្លះ (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ព្រមទាំងវត្តមានចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រធានមន្ទីររាជធានី ខេត្ត និងមន្ត្រីរាជការ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ យ៉ាងច្រើនកុះករ។


១.មើលបណ្ណាល័យវីដេអូ៖​ សន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
២.មើលបណ្ណាល័យរូបភាព៖​ សន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


ឯកសារយោង៖

១.កម្មវិធីសន្និបាត លទ្ធផលការងារពីរឆ្នាំកន្លះ (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

២.សុន្ទរកថាបើកសន្និបាតដោយ ឯកឧត្តម កិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ”

៣.បទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ ដោយឯកឧត្តម អុល រ៉ូ

៤.បទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ ដោយឯកឧត្តម ពេជ្រ វិជ្ជាគន្ធី

៥.បទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយមុខងារសាធារណៈ ដោយឯកឧត្តម គង់ សុភី

៦.បទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន ដោយឯកឧត្តម បាន់ វណ្ណី

៧.បទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដោយឯកឧត្តម សួន រស្មី

៨.បទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់មន្ទីរមុខងារសាធារណៈរាជធានីខេត្ត ដោយឯកឧត្តម យូ ស៊ុនទ្បុង

៩.របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងារនិងបញ្ហាប្រឈម ដោយឯកឧត្តម ប៉ូល ពីឌូ

១០.សមិទ្ធផលរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដោយឯកឧត្តម ថោ សេដ្ឋាណា

១១.បទង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងារ បញ្ហាប្រឈម និងទិសដៅការងាររបស់ក្រុមការងារយេនឌ័រ ដោយឯកឧត្តម ជុក មុន្នី

១២.បទង្ហាញ ស្តីពីទស្សនវិស័យនៃការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀត