ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ៨៨៧នាក់ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ ជាលើកទី២

អត្ថបទសង្ខេប៖


ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ៨៨៧នាក់ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ ជាលើកទី២។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 684 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 977 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១