បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រទ្បងជាប់ជាស្ថាពរសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រទ្បងជាប់ជាស្ថាពរសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ សម្រាប់សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីដំណើរការប្រទ្បងសិស្សមន្ត្រីក្រមការលើកទី៩ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 960 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1114 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១