លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១

អត្ថបទសង្ខេប៖


លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ចូលរៀនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ និងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទការប្រទ្បងវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១២ម៉០០នាទី ដល់ម៉ោង ១៧ម៉០០នាទី នៅមណ្ឌលប្រទ្បងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

លិខិតលេខ៖ ៤១ ស.ភ.រ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 972 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១