លិខិត របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ស្ដីពីការធ្វើប្រក្រតីភាពការផ្ទេរក្របខណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឡើងវិញ

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ស្ដីពីការធ្វើប្រក្រតីភាពការផ្ទេរក្របខណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឡើងវិញ។

លិខិតលេខ៖ ៤១៩១ មស.ត្ររ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 158 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1340 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១