សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្តិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្តិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល។

លិខិតលេខ៖ ៤០៨៧ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 146 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 809 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១