សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការប្រទ្បង និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ក្របខណ្ឌរដ្ឋឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការប្រទ្បង និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ក្របខណ្ឌរដ្ឋឆ្នាំ២០២១ ។

លិខិតលេខ៖ ៤១៥៧ មស.សណន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1014 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4133 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១