លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូម​គោរ​ព​ជូន ស​ម្តេ​ច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ស្ដីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ស្ដីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ។

លិខិតលេខ៖ ៤០៩៣ មស.ក្រខ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 569 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3311 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១