សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល! ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសុំការលើកពេលប្រឡងដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ជម្រាបដល់បេក្ខជន ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងប្រជែងសិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល! ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសុំការលើកពេលប្រឡងដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ជម្រាបដល់បេក្ខជន ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងប្រជែងសិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៩ ។

លិខិតលេខ៖ ៣១៩ សភរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 375 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 657 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១