ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ។

លិខិតលេខ៖ ៥០៥ ន.ស.រ.ក.ត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 965 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 401 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១