ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ។

លិខិតលេខ៖ ០៣០ នស.រកម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 9 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 779 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១