អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១។

លិខិតលេខ៖ ១៣១ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 739 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2912 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១