អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

លិខិតលេខ៖ ៨៤ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 3 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1054 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១