ច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ។

លិខិតលេខ៖ ០១៨ នស.រកម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 464 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1255 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១