ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល។

លិខិតលេខ៖ ៤២១ ន.ស.រ.ក.ត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 303 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2628 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១