ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការិយាល័យចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាននៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ស

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការិយាល័យចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាននៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ស។

លិខិតលេខ៖ ៩២ ប្រក.បល

លិខិតលេខ៖ ៩២ ប្រក.បល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1267 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១