សារាចរ ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ច

អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ច។

លិខិតលេខ៖ ០៨ សរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 366 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1058 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១